Overrijnseveld 7 • 3945 GH COTHEN

CONTACT
Uitnodiging ALV 28 maart 2018

BY IN nieuws On 04-03-2018

Hierbij nodigt het bestuur van T.C. De Kamp  u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur in het clubgebouw.

De agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Notulen alg. ledenvergadering 29 maart 2017 – zie website – ledengedeelte
 5. Jaarverslag 2017 – zie website – ledengedeelte
 6. Financieel verslag 2017 – zie toelichting
 7. Begroting 2018 – zie toelichting
 8. Kascontrole
 9. Agendapunten ingebracht door leden – zie toelichting
 10. Samenstelling commissies – zie toelichting en website –ledengedeelte
 11. Padelbanen – zie toelichting
 12. Samenstelling bestuur – zie toelichting
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 Toelichting bij de agenda van de algemene ledenvergadering:

Punt 6 en 7: Financieel verslag 2017 en Begroting 2018

Vanaf 14 maart 2018 op de website en ter inzage clubgebouw.

Punt 9: Agendapunten ingebracht door leden

Leden kunnen voorstellen indienen ter behandeling in deze vergadering indien deze indiening door tenminste vijf leden ondersteund wordt. Voorstellen dienen zeven dagen voor verspreiding van de agenda schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.

Punt 10: Samenstelling van commissies

In een aantal commissies zijn leden aftredend (zie ook notulen commissievergadering op de website in het ledengedeelte); ter vergadering zal de samenstelling van de commissies worden gemeld.

Punt 11: Padelbanen

Het bestuur van TC de Kamp doet een oproep aan de leden om mee te denken of en hoe padelbanen zouden passen bij de toekomst van onze vereniging. Voor de ALV zal over dit onderwerp een nieuwsbrief verstuurd worden.

Punt 12: Samenstelling bestuur

 • Aftredend: Marina Vernooij (algemeen bestuurslid). Kandidaatstelling nieuw bestuurslid: het bestuur van TC De Kamp stelt Irene van Delft voor als kandidaat voor algemeen bestuurslid ter vervanging van Marina Vernooij. De vergadering wordt om akkoord gevraagd;
 • Aftredend: Yvonne van Rossum (secretaris). Openstaande vacature!

Bestuur T.C. De Kamp


SHARE THIS ON:

6 jaar ago / No Comments

4

MRT

No

Comments

Lea

WRITE A COMMENT