Overrijnseveld 7 • 3945 GH COTHEN

CONTACT

Reglementen T.C. De Kamp

BARREGLEMENT

Tijden

–    Weekend:

Vm = 09.00-12.00 uur (op zaterdag competitiedagen om 08.30 uur beginnen)

Mi = 12.00-16.00 uur

Nm = 16.00-19.30 uur

Av = 19.30-23.00 uur

–    Maandag t/m vrijdag:

Av = 19.30 – 23.00 uur (tenzij er een toernooi is)

Do-mix = 19.00 – 23.00 uur

Algemeen

De captain zorgt ervoor dat de tas met de sleutels op tijd in zijn bezit is, zodat diegene die dienst heeft bij hem/haar de tas kan ophalen. Bij verhindering zorgt men zelf voor vervanging en geeft dit door aan de captain.

De competitieteams mogen alles op een eigen bon zetten (voor die dag), mits zij een geldig KNLTB-pasje hebben afgegeven (dit geldt ook voor de Cothense teams!). Na het afrekenen krijgen zij het pasje terug.

Drank en versnaperingen worden contant afgerekend. Er worden geen bonnen meer gemaakt (met uitzondering van competitieteams, zie bovenstaand).

De verwarming is geprogrammeerd op een constante temperatuur. Mocht het echter koud zijn in de kantine, de radiatoren hoger draaien. Nooit aan de thermostaat komen!!!

Personen beneden de 18 jaar mogen niet achter de bar c.q. keuken komen.  Wijs mensen die teveel hebben gedronken op hun verantwoordelijkheid.

Sluiting

–    Sluitingstijd is 23.00 uur

–    Barkoeling altijd aanvullen

–    Stang voor de koeling plaatsen en afsluiten

–    Dop van bierfust in de koeling los maken (controleer of er geen bier meer uit de tap komt!!)

–    Stang voor de tap plaatsen en afsluiten

–    De lekbak van de tap goed schoon spoelen en drogen

–    Asbakken buiten legen en afwassen

–    Keuken en bar schoon achter laten, stekkers uit de stopcontacten halen

–    Hek naar het voetbalveld afsluiten

–    Terrasdeur dicht draaien

–    Op- en/of aanmerkingen in de blauwe map schrijven. De map ligt in de la van de bar

–    Rolluik naar de keuken sluiten (afstandsbediening)

–    Tasje met afstandsbediening, geld en sleutels naar de captain brengen. Geen muntgeld achterlaten in de geldlade

–    De captain zorgt ervoor dat er niet teveel geld in het tasje zit (± € 25.- wisselgeld)

–    De captain levert het papiergeld aan het einde van de week in bij de penningmeester

Blessureregeling

Deze regeling houdt in, dat indien men vóór de aanvang van het lidmaatschapsjaar een ernstige blessure (onder medische indicatie) heeft, men het lidmaatschap niet op hoeft te zeggen, maar men lid kan blijven voor de helft van de contributie. Blessures opgelopen tijdens het lidmaatschapsjaar geven géén recht op restitutie van de contributie. Melden aan de penningmeester. 

Contributies per jaar

Algemeen lidmaatschap
Senioren€160.-
Junioren€80.-
Aspiranten€60.-
Bijdrage lesgeld jeugd€60.-
Entreegeld senioren€25.-
Entreegeld jeugd€5.-

 Begrip leeftijd:

  • senior: leeftijd 18 jaar of ouder op 31 december (voor het daarop volgende contributiejaar)
  • junior: leeftijd 13 t/m 17 jaar op 31 december (voor het daarop volgende contributiejaar)
  • aspirant: leeftijd t/m 12 jaar op 31 december (voor het daarop volgende contributiejaar)

Beëindiging lidmaatschap

Ingevolge art. 6 lid 2 van de statuten dient een lidmaatschap uiterlijk vier weken voor het einde van het jaar schriftelijk of via e-mail te worden opgezegd aan de ledenadministratie of de penningmeester.

Gezinsregeling

Korting op contributie voor gezinnen met kinderen. Het tweede jeugdlid uit één gezin krijgt 25 % korting, het derde en volgende jeugdlid 50 % korting. Melden aan de penningmeester. Deze korting geldt niet voor het lesgeld.

N.B. Definitie gezin: Vader én moeder moeten lid zijn.

Rookbeleid

Het is niet toegestaan in de kantine en op de banen te roken. 

Zwangerschapsregeling

Deze regeling houdt in, dat indien men vóór aanvang van het lidmaatschapsjaar zwanger raakt, men het lidmaatschap niet op hoeft te zeggen, maar lid kan blijven voor de helft van de contributie. In het jaar daaropvolgend is men wederom de helft van de contributie verschuldigd, zodat per saldo één maal volledige contributie wordt voldaan over twee jaren. Melden aan de penningmeester.