Overrijnseveld 7 • 3945 GH COTHEN

CONTACT

Baanreglement T.C. De Kamp

 1. Iedere speler is verplicht af te hangen op het afhangbord bij aanvang van het spel.
 2. Om te kunnen reserveren dienen alle ledenpassen van de spelers, die van de betreffende baan gebruik willen maken, te worden opgehangen.
 3. Gerechtigd tot reserveren is ieder lid van T.C. De Kamp, die in het bezit is van een geldige ledenpas van T.C. De Kamp die, na betaling van de contributie, aan de leden wordt verstrekt. Het gebruik van de banen is toegestaan tussen 08.00 en 23.00 uur, tenzij het bestuur anders bepaalt.
 4. Het gebruik van de banen door niet-leden is, uitsluitend toegestaan conform het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en tijdens door T.C. De Kamp georganiseerde open toernooien. Leden hebben te allen tijde voorrang.
 5. Het bestuur heeft te allen tijde het recht één of meer banen te reserveren voor wedstrijden, toernooien, trainingen, e.d.
 6. Het reserveren van banen kan alléén op het hele kwartier. Zowel voor een enkelspel als voor een dubbelspel kan maximaal voor drie kwartier worden gereserveerd. Tussentijds reserveren mag, maar alléén vanaf de reeds verstreken aanvangstijd. Voorbeeld: u arriveert om 19.10 uur. Als u meteen wilt spelen moet u de reservering afhangen op 19.00 uur.
 7. Vrije banen moeten het eerst worden gereserveerd.
 8. Als alle banen bezet zijn, kan worden aangeschoven op de langst bezette baan met 2 spelers. Indien wordt aangeschoven, dan dient er te worden afgehangen op het hele kwartier voorafgaande aan het moment van aanschuiven.
 9. Als op alle banen wordt gespeeld en er is een baan waarop een enkelspel of dubbelspel bezig is dat al langer dan drie kwartier duurt, dan mag meteen de baan worden afgehangen waarop het langst gespeeld is en mag de spelers verzocht worden de baan te verlaten.
 10. Als er vrije banen zijn en u wilt meteen spelen, dan moet u eveneens uw pasje afhangen op het hele kwartier voorafgaande aan het moment van aanschuiven of wachten tot de volgende speeltijd begint.
 11. U blijft op de door u gereserveerde baan spelen, zo lang u wilt binnen de door u gereserveerde tijd of eventueel totdat de baan reglementair door iemand anders geclaimd wordt. U mag dan doorspelen tot de eerstvolgende aanvangstijd, met dien verstande dat die verlenging nooit langer kan duren dan vijftien minuten na elk kwartier. U mag dus niet van de baan komen om door te hangen! Dat is verboden.
 12. Als u gespeeld hebt, mag u niet eerder reserveren dan dertig minuten nadat u de baan hebt verlaten.
 13. Als door regen/hagel/sneeuw/storm/wind gestopt moet worden, kan de speeltijd die u daardoor misloopt niet meer worden ingehaald als het weer droog of windstil is.
 14. Het reserveren (afhangen) kan alléén door u persoonlijk en u dient aanwezig te zijn tot het tijdstip waarop uw speeltijd begint. Het laten reserveren (afhangen) door iemand anders of het verlaten van het tennispark tussen moment van reserveren en de start van de speeltijd, betekent dat u onmiddellijk het recht op spelen verliest.
 15. Juniorleden zijn speelgerechtigd tot 19.30 uur en aspirant-leden zijn speelgerechtigd tot 18.00 uur.
 16. Het vegen van de banen – van buiten naar binnen – na afloop van ieder spel is te allen tijde verplicht. Het groene gedeelte mag hierbij niet worden vergeten. Natte banen mogen in geen geval worden geveegd.
 17. Scherpe delen zijn niet toegestaan op de velden.
 18. De banen mogen uitsluitend op schone tennisschoenen geschikt voor kunstgras en in geëigende tenniskleding worden bespeeld, tenzij, in verband met enige festiviteit, door het bestuur is toegestaan hiervan af te wijken.
 19. Roken en het gebruik van kauwgom is op het veld niet toegestaan.
 20. Er mogen geen andere activiteiten dan tennis op de banen plaatsvinden.
 21. Aanwijzingen van de Parkcommissie c.q. het bestuur dienen te worden opgevolgd.
 22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering 25 januari 2008.