Overrijnseveld 7 • 3945 GH COTHEN

CONTACT

Bestuursreglement “alcohol in de sportkantines” T.C. de Kamp

Preambule

In overweging nemende dat:

  • sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
  • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
  • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
  • een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;
  • in een bestuursreglement tevens paracommerciebepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
  • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging; heeft het bestuur het volgende bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vastgesteld danwel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging.