Overrijnseveld 7 • 3945 GH COTHEN

CONTACT
Aankondiging ALV 2017

BY IN activiteiten On 04-03-2017

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2017

Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur van T.C. De Kamp  u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur in het clubgebouw.

De agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Notulen alg. ledenvergadering 30 maart 2016  – zie  ledengedeelte
 5. Jaarverslag 2016 – zie ledengedeelte        
 6. Financieel verslag 2016 – zie toelichting
 7. Begroting 2017 – zie toelichting
 8. Kascontrole
 9. Agendapunten ingebracht door leden – zie toelichting
 10. Samenstelling commissies – zie toelichting en ledengedeelte)
 11. Samenstelling bestuur – zie toelichting
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting bij de agenda van de algemene ledenvergadering:

Punt 6 en 7: Financieel verslag 2016 en Begroting 2017

Vanaf 15 maart 2017 op de website (ledengedeelte) en ter inzage clubgebouw.

Punt 9: Agendapunten ingebracht door leden

Leden kunnen voorstellen indienen ter behandeling in deze vergadering indien deze indiening door tenminste vijf leden ondersteund wordt. Voorstellen dienen zeven dagen voor verspreiding van de agenda schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.

Punt 10: Samenstelling van commissies

In een aantal commissies zijn leden aftredend (zie ook notulen commissievergadering op de website in het ledengedeelte); ter vergadering zal de samenstelling van de commissies worden gemeld.

Punt 11: Samenstelling bestuur

 • Aftredend: Eke Oosterom (penningmeester). Kandidaatstelling nieuw bestuurslid: het bestuur van TC de Kamp stelt Saskia Heikens voor als kandidaat voor penningmeester ter vervanging van Eke Oosterom.

Met vriendelijke groet,

Bestuur T.C. De Kamp


SHARE THIS ON:

7 jaar ago / No Comments

4

MRT

No

Comments

admin

WRITE A COMMENT